Routing statyczny Windows

Krótki opis jak rozwiązać problem z wieloma bramami w systemie Windows

 • Uruchamiamy wiersz poleceń CMD z poziomu administratora
 • polecenie route print,  po wykonaniu polecenia dostajemy pełen spis wszystkich===========================================================================
  Interface List
  4…d0 67 e5 f3 5e 59 ……QLogic BCM5716C Gigabit Ethernet (NDIS VBD Client) #35
  2…d0 67 e5 f3 5e 5a ……QLogic BCM5716C Gigabit Ethernet (NDIS VBD Client) #36
  1………………………Software Loopback Interface 1
  ===========================================================================IPv4 Route Table
  ===========================================================================
  Active Routes:
  Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
  0.0.0.0 0.0.0.0 81.168.130.1 81.168.130.2 281
  0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 10.0.0.26 25
  10.0.0.0 255.255.255.0 On-link 10.0.0.26 281
  10.0.0.26 255.255.255.255 On-link 10.0.0.26 281
  10.0.0.255 255.255.255.255 On-link 10.0.0.26 281
  81.168.130.0 255.255.255.240 On-link 81.168.130.51 281
  81.168.130.2 255.255.255.255 On-link 81.168.130.51 281
  81.168.130.255 255.255.255.255 On-link 81.168.130.51 281
  87.204.129.0 255.255.255.0 81.168.130.49 81.168.130.51 26
  127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
  127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
  127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
  192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.1 10.0.0.26 26
  224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
  224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 81.168.130.51 281
  224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.0.0.26 281
  255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
  255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 81.168.130.51 281
  255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.0.0.26 281
  ===========================================================================
  Persistent Routes:
  Network Address Netmask Gateway Address Metric
  87.204.129.0 255.255.255.0 81.168.130.1 1
  192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.1 1
  0.0.0.0 0.0.0.0 81.168.130.1 Default
  ===========================================================================IPv6 Route Table
  ===========================================================================
  Active Routes:
  If Metric Network Destination Gateway
  1 331 ::1/128 On-link
  4 281 fe80::/64 On-link
  4 281 fe80::8465:4df4:dc8d:d67a/128
  On-link
  1 331 ff00::/8 On-link
  4 281 ff00::/8 On-link
 • Pierwsza tabela Interface List wpisów mówi o dostępnych interfejsach oraz ich oznakowaniu w systemie. 4…d0 67 e5 f3 5e 59          4…   oznacz identyfikator interfejsu a pozostałe to oczywiście MAC adres fizyczny.
 • Druga tabela Active Routes: informuje o adresach docelowych oraz ich trasach.  Network Destination oznacza adres docelowy, Netmask oznacz podsieć, Gateway domyślną drogę przez którą dana podsieć lub adres będzie osiągalna, Interface to interfejs który bedzie do tego celu użyty, a Metric jest to koszt. (koszt to wartość, która decyduje o wyborze danej bramy, im koszt jest niższy tym pakiet wyjdzie daną bramą)
 • Network Destination  Netmask              Gateway                  Interface          Metric
  0.0.0.0                                  0.0.0.0                81.168.130.1    81.168.130.2          281
 • W systemie może być kilka tras docelowych do danego adresu lub podsieci o wyborze danej może decydować parametr Metric, przy braku dostępności danej bramy system może wyjść inna by uzyskać adres docelowy.
 • Tabela Active Routes: oznacza aktywne bramy, to te przez które system będzie wychodził do danych podsieci lub adresów.
 • Zasada jest bardzo podobna
 • Network Address             Netmask                       Gateway Address                  Metric
  87.204.1.0                      255.255.255.0               81.168.130.1                                 1
 • W tym przypadku podsieć 87.204.1.0/24 jest osiągalna przez bramę w systemie 81.168.130.1 , a jej obecny koszt to 1 (najniższy z możliwych, ta brama będzie wybrana jako pierwsza)

Dodanie podsieci docelowej do do sytemu za pomocą poplecenia

route \[-p\] add <destination> mask <subnet mask> <gateway> metric <lowest number wins> if <interface>

Przykład

route -p add 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 10.0.0.1 metric 1 if 0x4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *