Active Directory

Active Directory

to usługa katalogowa w systemach z rodziny Windows Serwer.

Oferuję wdrożenie autoryzacji dosetępu do zasobów za pomocą usług katalogowych. Funkcja działa w oparciu o protokół LDAP, ma celu autoryzację użytkowników, zasobów oraz dostępów wewnątrz oraz z zewnątrz sieci.

  • usługa zapewnia bezpieczeństwo wewnątrz przedsiębiorstwa, poprzez autoryzację dostępu do zasobów firmy.
  • ułatwia późniejszą administracje systemami IT, co znacząco skraca czas pracy administratora.
  • automatyzuje wdrażanie dodatkowych zasobów dla użytkowników takich jak: drukarki, dyski sieciowe, aplikacje, kopie bezpieczeństwa danych użytkowników.
  • umożliwia wdrożenie dodatkowych usług, Remote Desktop Protocol, wirtualizacji w oparciu o Hyper-V,  Cluster Failover