Microsoft AZURE

Nasza firma oferuję wdrożenia w zakresie serwerów wirtualnych w oparciu o chmurę

Oferujemy również migrację obecnej infrastruktury sprzętowej oraz wirtualnej do rozwiązania chmurowego.

Budowa własnej infrastruktury serwerowej to często nie jest jedyny koszt utrzymania własnej serwerowni.

Dla małych oraz średnich przedsiębiorstw, budowa własnej infrastruktury często jest mało realna a wręcz nawet nie możliwa, Z racji na wysokie koszty sprzętu oraz ilość miejsca w przedsiębiorstwie. Często infrastruktura IT traktowana jest jak zło konieczne.

 

 

Koszty bezpośrednie:

  • budowa pomieszczenia serwerowego spełniającego klasę minimum Tier 1 lub wyższą. (podłoga techniczna, wentylacja klimatyzacja, system kontroli dostępu, niezależne źródła zasilania, system zasilania awaryjnego, PPOŻ)
  • zakup sprzętu (serwery, switche, routery, nośniki pamięci masowych macierze)
  • zakup licencji na oprogramowanie serwerowe oraz zarządzie

Koszty pośrednie to:

  • utrzymanie infrastruktury w tym serwis zewnętrzny oraz informatyk na etacie
  • konieczność upgradu licencji oraz opłaty maintenance
  • koszty energii elektrycznej
  • koszty klimatyzacji energia oraz serwis
  • rozwój infrastruktury oraz wymiana urządzeń
  • koszty ubezpieczenia