Wdrożenia

Wdrożenia

  • Active Directory
  • Remote Desktop Protocol
  • Wirtualizacji
  • Budowy infrastruktury sieciowej LAN, Wi-FI, VPN
  • Konfiguracją urządzeń sieciowych Routery, UTM, Swatche, Access Piont
  • Systemów telekomunikacji głosowej, centrale VoIP
  • Systemów wideokonferencyjnych