Audyt bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa

z zakresu sieci LAN, WLAN oraz VPN.

Audyt Bezpieczeństwa jest procesem, którego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa sieci. Analiza stanu bezpieczeństwa, pozwala ocenić jak i zoptymalizować systemy sieciowe. Dzięki temu podnosimy swój standard jakoś, dając waszym klientom produkty oraz usługi zgodne z standardami. Masz konieczność działania na najwyższym możliwym poziomie ISO 15408 / ISO 9001:2009 / ISO 24762 Eliminowane są podstawowe problemy związane z nieprawidłowym funkcjonowaniu sieci, systemów zabezpieczeń, sieci wewnętrznej przedsiębiorstwa.

  • Weryfikacja dostępu do wewnętrznych zasobów firmy.
  • Weryfikacja uprawnień dostępu do sieci bez autoryzacji.
  • Kompleksowa analiza informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa firmy
  • Definiowaniu zagrożeń
  • Rozwiązywanie problemów oraz zapobieganiu zagrożeniom z sieci.
  • Analiza wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń
  • Analiza efektywności zastosowanych rozwiązań, w tym wspieranie przez nie procesów operacyjnych,
  • Ocena stanu zabezpieczeń obiektów i rekomendacja działań podnoszących poziom bezpieczeństwa.