Wirtualizacja

Wirtualizacja

Oferujemy wsparcie oraz wdrożenie środowisk wirtualnych.

  • wdrożenie wirtualizacji poprzez kompleksową migrację środowisk fizycznych na platformę wirtualną,
  • rozbudowę i aktualizację istniejącej infrastruktury wirtualizacji.
  • utrzymanie i wsparcie dla infrastruktury wirtualizacji.
  • Lepsze wykorzystanie zasobów sprzętowych dzięki optymalizacji – różne systemy operacyjne mogą wykorzystywać wspólną fizyczną platformę sprzętową.

Korzyści z wdrożenia wirtualizacji:

  • Dbanie o środowisko dzięki mniejszemu zużycie energii – ograniczenie liczby fizycznych serwerów. Dzięki czemu dbamy o środowisko naturalne, co za tym idzie również koszty energii. Oprogramowanie wspiera interaktywne zarządzanie zasobami i wykorzystuje najnowsze implementacji zarządzanie energią, wsparte sprzętowym zarządzanie energią.
  • Bezpieczeństwo –izolacja pomiędzy wirtualnymi systemami. Fizyczne odseparowanie serwerów, dzięki przypisywaniu fizycznych zasobów sieciowych poszczególnym systemom.Daje nam możliwość wystawienia serwisów internetowych oraz innych usługi które to mają konieczność pracy globalne.
  • Łatwość wykonywania kopii bezpieczeństwa. Możliwość tworzenia „snapshot” pojedynczych serwerów.
  • Rozbudowane zarządzanie uprawnieniami dostępu dla użytkowników. Przydzielanie wirtualnego pulpitu do dedykowanego serwera wirtualnego, odseparowanego od pozostałej części infrastruktury.
  • Wysokie SLA, dzięki obsłudze replikacji programowej. Fizyczne maszyny połączone w klaser automatyczne przejmują role uszkodzonej maszyny.
  • Testowanie rozwiązań dzięki szybkiemu duplikowaniu wirtualnych maszyn. Wdrażanie przesterowanego środowiska z sprawdzonym rozwiązaniem.