Dodawanie użytkowników PowerShell

Importowanie użytkowników z Active Direcory za pomocą wiersza poleceń Power Shell.

$Import =Import-CSV „C:\Users\Administrator\Desktop\users.csv”

Foreach ($user in $Import)

{

$password = $user.Password | ConvertTo-SecureString -AsPlainText -Force
New-ADUser -Name $user.Name -GivenName $user.FirstName -Surname $user.LastName -AccountPassword $Password -ChangePasswordAtLogon $True -Enabled $True

}

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *