Wdrożenia

Wdrożenia

Nasza firma specjalizuje się w wdrożeniach rozwiązań

  • Active Directory
  • Remote Desktop Protocol
  • Wirtualizacji
  • Budowy infrastruktury sieciowej LAN, Wi-FI, VPN
  • Konfiguracją urządzeń dostępowych Routery, UTM, Swatche
  • Systemów telekomunikacji głosowej
  • Systemów wideokonferencyjnych