Hyper-V Emulacja biosu producenta serwera. Hyper-V Bois Lock

Skrypt umożliwiający emulację sprzętu przez hipernadzorcę Hyper-V.

Często przy zakupie systemu operacyjnego wraz z serwerem, oprogramowanie jest dedykowane w formie OEM.

Tego typu oprogramowanie posiada Bios LOCK, co uniemożliwia instalację na innym niż dedykowany w tym celu serwerze.

Załączony skrypt umożliwia przeniesienie informacji o biosie do maszyny wirtualnej.

Link SetVMBios

Skrypt działa prawidłowo na systemach Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Hyper-V 2012, Hyper-V 2016.

Skrypt dodaje wpisy do rejestru.

 

 

Dodawanie użytkowników PowerShell

Importowanie użytkowników z Active Direcory za pomocą wiersza poleceń Power Shell.

$Import =Import-CSV „C:\Users\Administrator\Desktop\users.csv”

Foreach ($user in $Import)

{

$password = $user.Password | ConvertTo-SecureString -AsPlainText -Force
New-ADUser -Name $user.Name -GivenName $user.FirstName -Surname $user.LastName -AccountPassword $Password -ChangePasswordAtLogon $True -Enabled $True

}

 

 

Routing statyczny Windows

Krótki opis jak rozwiązać problem z wieloma bramami w systemie Windows

 • Uruchamiamy wiersz poleceń CMD z poziomu administratora
 • polecenie route print,  po wykonaniu polecenia dostajemy pełen spis wszystkich===========================================================================
  Interface List
  4…d0 67 e5 f3 5e 59 ……QLogic BCM5716C Gigabit Ethernet (NDIS VBD Client) #35
  2…d0 67 e5 f3 5e 5a ……QLogic BCM5716C Gigabit Ethernet (NDIS VBD Client) #36
  1………………………Software Loopback Interface 1
  ===========================================================================IPv4 Route Table
  ===========================================================================
  Active Routes:
  Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
  0.0.0.0 0.0.0.0 81.168.130.1 81.168.130.2 281
  0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 10.0.0.26 25
  10.0.0.0 255.255.255.0 On-link 10.0.0.26 281
  10.0.0.26 255.255.255.255 On-link 10.0.0.26 281
  10.0.0.255 255.255.255.255 On-link 10.0.0.26 281
  81.168.130.0 255.255.255.240 On-link 81.168.130.51 281
  81.168.130.2 255.255.255.255 On-link 81.168.130.51 281
  81.168.130.255 255.255.255.255 On-link 81.168.130.51 281
  87.204.129.0 255.255.255.0 81.168.130.49 81.168.130.51 26
  127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
  127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
  127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
  192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.1 10.0.0.26 26
  224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
  224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 81.168.130.51 281
  224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.0.0.26 281
  255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
  255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 81.168.130.51 281
  255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.0.0.26 281
  ===========================================================================
  Persistent Routes:
  Network Address Netmask Gateway Address Metric
  87.204.129.0 255.255.255.0 81.168.130.1 1
  192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.1 1
  0.0.0.0 0.0.0.0 81.168.130.1 Default
  ===========================================================================IPv6 Route Table
  ===========================================================================
  Active Routes:
  If Metric Network Destination Gateway
  1 331 ::1/128 On-link
  4 281 fe80::/64 On-link
  4 281 fe80::8465:4df4:dc8d:d67a/128
  On-link
  1 331 ff00::/8 On-link
  4 281 ff00::/8 On-link
 • Pierwsza tabela Interface List wpisów mówi o dostępnych interfejsach oraz ich oznakowaniu w systemie. 4…d0 67 e5 f3 5e 59          4…   oznacz identyfikator interfejsu a pozostałe to oczywiście MAC adres fizyczny.
 • Druga tabela Active Routes: informuje o adresach docelowych oraz ich trasach.  Network Destination oznacza adres docelowy, Netmask oznacz podsieć, Gateway domyślną drogę przez którą dana podsieć lub adres będzie osiągalna, Interface to interfejs który bedzie do tego celu użyty, a Metric jest to koszt. (koszt to wartość, która decyduje o wyborze danej bramy, im koszt jest niższy tym pakiet wyjdzie daną bramą)
 • Network Destination  Netmask              Gateway                  Interface          Metric
  0.0.0.0                                  0.0.0.0                81.168.130.1    81.168.130.2          281
 • W systemie może być kilka tras docelowych do danego adresu lub podsieci o wyborze danej może decydować parametr Metric, przy braku dostępności danej bramy system może wyjść inna by uzyskać adres docelowy.
 • Tabela Active Routes: oznacza aktywne bramy, to te przez które system będzie wychodził do danych podsieci lub adresów.
 • Zasada jest bardzo podobna
 • Network Address             Netmask                       Gateway Address                  Metric
  87.204.1.0                      255.255.255.0               81.168.130.1                                 1
 • W tym przypadku podsieć 87.204.1.0/24 jest osiągalna przez bramę w systemie 81.168.130.1 , a jej obecny koszt to 1 (najniższy z możliwych, ta brama będzie wybrana jako pierwsza)

Dodanie podsieci docelowej do do sytemu za pomocą poplecenia

route \[-p\] add <destination> mask <subnet mask> <gateway> metric <lowest number wins> if <interface>

Przykład

route -p add 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 10.0.0.1 metric 1 if 0x4

Roaming Wi-FI

Roaming w sieciach Wi-Fi umożliwia płynne przejście pomiędzy stacjami bezprzewodowymi udostępniającymi sygnał.

Dzięki takiemu rozwiązaniu nasze urządzenie klienckie nigdy nie traci zasięgu i przejście pomiędzy nimi jest całkowicie płynne.

Szczególnie przydatne:

 • sieci korporacyjne
 • magazyny oraz hale zaopatrzenia, sklepy wielko powierzchniowe.
 • hotele

Wireless Mesh

Wireless Mesh Network. INFRASTRUKTURA. Bezprzewodowe sieci kratowe pozwalają objąć zasięgiem sieci WLAN duży obszar, na którym nie istnieje fizyczne połączenie z infrastrukturą kablową. Standard IEEE 802.11s ma umożliwić budowanie sieci kratowych na bazie rozwiązań dostarczanych przez różnych producentów.                         Źródło Wiki
Rozwiązanie umożliwia udostępnianie dostępu do sieci Wi-Fi w miejscu gdzie niema dostępu źródła sieci strukturalnej (LAN).
Dzięki takim rozwiązaniem urządzenia są wstanie umożliwić dystrybucje pakietów poprzez sieć Wi-Fi na dedykowanym do tego celu wirtualny SSID, lub na oddzielnym kanale transmisji danych.

IEEE 802.11ac

IEEE 802.11ac należy do grupy standardów IEEE, które określają metody transmisji w bezprzewodowych sieciach lokalnych. Standard ten określa charakterystyki sieci lokalnych o dużych wydajnościach bezprzewodowych (WLAN) w pasmie 5 GHz. Standard ten został opracowany w latach 2011-2013 i zatwierdzony w styczniu 2014                     źródło Wiki

AC – wykorzystuje pasmo 5 GHz co umożliwia transmisje z przepustowością 433 Mbps do 1,69 Gbps w zależności od konfiguracji MIMO. Zagregowania: 1.69 Gbps, do 6.77 Gbps w fazie 2 standardu (MU-MIMO). Do 8 niezależnych strumieni – 8×8:8 MIMO. Urządzenia mogą używać kanałów o szerokości 20, 40, 80 i 160 Mhz, wybór szerokości kanału jest dynamiczny.

Obecnie najbardziej popularna odmiana standardu wykorzystuje 3x MINO oraz szerokość kanału do 80 Mhz dzięki tej odmianie osiągamy  1,69 Gbps w warstwie L1.

Oczywiście realne przepustowość jest zależna od wielu warunków, i może ona znacząco odbiegać od fizycznej przepustowości samego pasma.